http://www.ewanet.witryna.info/

Działania katechetyczne, pedagogiczne, dydaktyczne I sem. 2009/2010

 

1. Terminowe przedstawienie wniosku o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego Dyrektorowi Szkoły

2. Poprawne sformulowanie planu rozwoju i złożenie go do poprawek Dyrektorowi Szkoły oraz po naniesienienu uzupełnień do akceptacji, zarówno przez Dyrektora Szkoły jak i doradcę metodycznego

3. Poszerzanie wiedzy:

 • nauka w roczynym Studium Animatorów Trzeźwości

 • udział w konsultacjach grupowych

 • udział w warsztatach

 • indywidualne studiowanie literatury.

4. Podejmowanie dodatkowych zadań w celu rozwijania zainteresowań i twórczej działalności uczniów:

 • przygotowanie i przeprowadzenie konkursów:

a) plastycznego – Jan Paweł II oczami gimnazjalistów

b) biblijnego: Ksiega Rodzaju

 • przygotowanie programu artystycznego poświęconego Janowi Pawłowi II, który został zaprezentowany w parafii

 • współpraca z nauczycielką j. ang. w przygotowaniu montażu poetyckiego z okazji Uroczystości Wszystkich Świętych połączonej z przedstawieniem związanym z obchodami Halloween

 • przygotowanie programu muzyczno-poetyckiego poświęconego przeżywaniu adwentu i zaprezentowanie go w parafii

 • zaangażowanie uczniów w przygotowanie programu poświęconego Świętom Bożego Narodzenia

5. Zastosowanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy:

 • komputerowe tworzenie dokumentów;

 • prezentacja filmów dydaktycznych i słuchowisk

 • opublikowanie swoich materiałów:

 • założenie własnej strony internetowej: www.ewanet.witryna.info , ktora służy do podania informacji o przebiegu katechezy, zwłaszcza rodzicom uczniów przygotowujących się do bierzmowania;

 • założenie bloga katechetki

6. Dzialalność na rzecz wymiany doświadczeń pedagogicznych:

 • przygotowanie i przeprowadzenie lekcji otwartej, na której gościli: Dyrektor Szkoły, Ksiądz Proboszcz, wychowawca i pedagog, nauczyciele

7. Przygotowanie uczniów kl. III do przyjęcia sakramentu bierzmowania:

 • opracowanie zagadnień poruszanych w ramach dodatkowej godziny katechezy sakramentalnej.

8. Realizacja współpracy z rodzicami:

 • przygotowanie co miesiąc listów do rodziców, poświadczonych przez Księdza Proboszcza Tadeusza Jajkowskiego, a związanych z nauką religii ucz. kl. III i przebiegiem ich formacji duchowej.

9. Wzbogacenie tradycji szkoły:

 • założenie Szkolnego Koła Żywego Różańca, które co miesiąc dokonuje wymiany tajemnic;

 • zainicjowanie modlitwy codziennej w czasie dużej przerwy, która skupia chętnych uczniów, nawet w dniach nieobecności katechetki podyktowanej jej chorobą.

10. Współpraca z parafią

 • cotygodniowe spotkania z Księdzem Proboszczem i chętnymi uczniami na mszy świętej niedzielnej.

 

II sem. 2009/2010

 

1. Poszerzanie wiedzy:

 • ukończenie roczynego Studium Animatorów Trzeźwości

 • ukończenie szkolenia dla nauczycieli w zakresie współpracy miedzynarodowej szkół: eTwinning;

 • indywidualne studiowanie literatury.

 

2. Podejmowanie dodatkowych zadań w celu rozwijania zainteresowań i twórczej działalności uczniów:

 • przygotowanie i przeprowadzenie konkursów:

a) biblijnego: Ewangelia św. Marka

b) plastycznego: Matka Boża w oczach gimnazjalistów

c) literackiego: Maryja w naszych wierszach i modlitwach

 • przygotowanie wspólnego kolędowania i zabawy parafialnej

 • przygotowanie z nauczycielką bibliotekarką programu muzyczno-poetyckiego poświęconego obchodzeniu Dnia Patrona naszej szkoły

 • zaangażowanie uczniów w przygotowanie i prowadzenie cztery razy Drogi Krzyżowej w parafii

 • zaangażowanie uczniów w przeżycie misji – zorganizowanie spotkania z ojcem misjonarzem w parafii

 • zaangażowanie uczniów w przygotowanie i prowadznie czuwania dla młodzieży w czasie Peregrynacji Kopii Obrazu MB Jasnogórskiej w parafii

 • opieka nad gazetkami w sali i na szkolnym korytarzu (Jan Paweł II, Rok Kapłański, Maryja w naszych obrazach, Nasze intencje, Peregrynacja..., Żywy Różaniec – tajemnice).

3. Zastosowanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy:

 • prezentacja słuchowiska dydaktycznego

 • opublikowanie swoich kolejnych materiałów:

 • Prowadzenie własnej strony internetowej: www.ewanet.witryna.info , która służy do podania informacji o przebiegu przygotowania do bierzmowania;

 • prowadzenie bloga katechetki

4. Dzialalność na rzecz wymiany doświadczeń pedagogicznych:

 • zaproszenie kleryków z Wyższego Seminarum Duchownego , aby przeprowadzili katechezę powołaniową, inspirującą do podjęcia w swoim życiu różnego rodzaju służby innym

 • przedstawienie prelekcji połączonej z prezentacją multimedialną na temat: Alkoholizm – choroba nie tyko XXI wieku, w parafii

5. Przygotowanie uczniów kl. III do przyjęcia sakramentu bierzmowania:

 • udział z uczniami w Marszu Młodych dla Jezusa w Niedzielę Palmową

 • przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych przed sakramentem bierzmowania i wystawienie opinii z nauki religii wg przynależności parafialnej uczniów.

6. Realizacja współpracy z rodzicami:

 • kontaktowanie się z rodzicami uczniów klas trzecich za pośrednictwem własnej strony i przygotowanie listów do rodziców związanych z nauką religii i przebiegiem formacji duchowej.

7. Wzbogacenie tradycji szkoły:

 • prowadzenie Szkolnego Koła Żywego Różańca, które co miesiąc dokonuje wymiany tajemnic;

 • opieka nad grupą uczniów podczas modlitwy codziennej w czasie dużej przerwy;

 • zorganizowanie I Pielgrzymki Dziękczynnej ucz. kl. III do Niepokalanowa

8. Współpraca z parafią:

 • cotygodniowe spotkania z Księdzem Proboszczem i chętnymi uczniami na mszy świętej niedzielnej.