http://www.ewanet.witryna.info/

Szczęść Boże w kolejnym roku szkolnym i katechetycznym!

Sprawozdanie z pracy dydaktycznej, wychowawczej, katechetycznej

I sem. 2012/2013

Poszerzanie wiedzy:

 • udział w konferencjach dla katechetów:

 

Podejmowanie dodatkowych zadań w celu rozwijania zainteresowań i twórczej działalności uczniów:

Na terenie szkoły:

 • przygotowanie i przeprowadzenie konkursu:

 religijnego: Ewangelia Świętego Marka

 przygotowywanie uczniów do udziału w konkursie diecezjalnym

 • przygotowanie programu z okazji Bożego Narodzenia

 • opieka nad salą lekcyjną;

 • zaangażowanie uczniów w realizację projektów edukacyjnych:

Nowa ewangelizacja w gimnazjum;

Misjologia dla gimnazjum;

 • kontynuowanie współpracy z Salezjańskim Ośrodkiem Misyjnym w Warszawie

 • prowadzenie modlitwy w czasie przerwy lekcyjnej, zorganizowanie grupy liderów różańca skupiających młodzież codziennie.

Pełnienie funkcji protokolanta szkolnego.

W ramach tzw. godzin kartowych:

 • prowadzenie koła pod nazwą: Pomysłowi... o religii i nie tylko, które działa nie tylko na terenie szkoły, ale również w parafii

 • prowadzenie przygotowania do bierzmowania i spotkań poświęconych pogłębionej formacji religijnej dla uczniów klas 3;

Na terenie parafii

 • udział z uczniami w obchodach Dnia Papieskiego;

 • prowadzenie modlitwy różańcowej wzbogaconej prezentacją multimedialną

 • prowadzenie modlitw w ramach awentowego skupienia przygotowującego do Bożego Narodzenia

 • udział z uczniami w spotkaniu z ojcem misjonarzem poświęcone roli Roku Wiary dla każdego z nas.

Zastosowanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy:

 • wykorzystywanie internetu jako przestrzeni, dzięki której i poprzez którą uczniowie mogą wykonywać zadania dodatkowe;

 • komputerowe tworzenie dokumentów;

 • prezentacja filmów dydaktycznych:

 • prezentacja słuchowisk:

 

 • opublikowanie swoich materiałów:

 • kontynuowanie prowadzenia bloga katechetki

Realizacja współpracy z nauczycielami:

 • zaproszenie p. vice-dyrektor oraz zainteresowanych nauczycieli na katechezę otwartą, która jest przewidziana na początek nowego roku 2013.

Współpraca z parafią

 • niedzielne spotkania z Księdzem Proboszczem i chętnymi uczniami.


  Sprawozdanie z pracy dydaktycznej, wychowawczej, katechetycznej

  II sem. 2012/2013

   

  Poszerzanie wiedzy:

  • udział w konferencjach dla katechetó

   

   

  Podejmowanie dodatkowych zadań w celu rozwijania zainteresowań i twórczej działalności uczniów:

   

  Na terenie szkoły:

  • przygotowanie i przeprowadzenie konkursu:

   religijnego-plastycznego: Jakie to wydarzenie biblijne;

   przygotowywanie uczniów do udziału w konkursie diecezjalnym

   

  • opieka nad salą lekcyjną;

   

  • zrealizowanie dwóch projektów edukacyjnych:

  Nowa ewangelizacja w gimnazjum;

  Misjologia dla gimnazjum;

   

  • kontynuowanie współpracy z Salezjańskim Ośrodkiem Misyjnym w Warszawie

   

  • prowadzenie modlitwy w czasie przerwy lekcyjnej, zorganizowanie grupy liderów różańca skupiających młodzież codziennie;

   

  • założenie grupy, która podjęła Duchową adopcję w intencji dziecka poczętego; służba temu dziełu trwa od marca do Bożego Narodzenia – 9 miesięcy.

   

  Pełnienie funkcji protokolanta szkolnego.

   

  W ramach tzw. godzin kartowych:

  • prowadzenie koła pod nazwą: Pomysłowi... o religii i nie tylko, które działa nie tylko na terenie szkoły, ale również w parafii

   

  • prowadzenie przygotowania do bierzmowania i spotkań poświęconych pogłębionej formacji religijnej dla uczniów klas 3;

  • przeprowadzenie egzaminów przed bierzmowaniem, współpraca z parafiami uczniów,

  Na terenie parafii

  • udział z uczniami w niedzielnej liturgii, uczniowie stawiali się w miarę swoich możliwości, często będąc uzależnionymi od planów wyjazdowych rodziców;

  • prowadzenie nabożeństwa Drogi Krzyżowej wzbogaconej prezentacją multimedialną;

   

  Zastosowanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy:

  • wykorzystywanie internetu jako przestrzeni, dzięki której i poprzez którą uczniowie mogą wykonywać zadania dodatkowe;

   

  • komputerowe tworzenie dokumentów;

   

  • prezentacja filmu dydaktycznego:

   

   

  • opublikowanie swoich materiałów

   

   

  • kontynuowanie prowadzenia bloga katechetki

  Realizacja współpracy z nauczycielami:

  • zaproszenierodziców uczniów klas 3, przygotowujących się do bierzmowania na katechezę otwartą poświęcona Krucjacie Wyzwolenia Czlowieka;

   

  • zaproszenie księży proboszczów z parafii uczniów na katechezę modelową poświęcona przygotowaniu do sakramentu bierzmowania.

  •  

  Współpraca z parafią

  • niedzielne spotkania z Księdzem Proboszczem i chętnymi uczniami.