http://www.ewanet.witryna.info/

Przygotowanie do bierzmowania.

Na pierwszym zebraniu z rodzicami ucz. kl.III wręczam list, w którym przedstawiam organizację przygotowywania się uczniów do bierzmowania.Takie pisemne informacje otrzymują rodzice raz na miesiąc. Zawsze treść listu przedstawiam do uzgodnienia Ks. Proboszczowi.

 

 • W r.szk. 2009/2010 było to założenie koła Żywego Różańca oraz wprowadzenie do kalendarza szkolnego wspólnego wyjazdu pielgrzymkowego do wybranego miejsca związanego z religią
 • W r. szk. 2010/2011  - wprowadzenie katechez otwartych dla rodziców poświęconych dojrzałemu przygotowaniu się do bierzmowania. Takie zajęcia odbywały się w ramach normalnych godzin pracy szkoły; rodzice przyjmowani w klasach trzecich, uczestniczyli w katechezie;
 • założenie koło zainteresowań pod nazwą"Pomysłowi... o religii i nie tylko", które przygotowywało wystrój klasy, czuwania i nabożeństwa roku liturgicznego, ale również inspirowało do ciekawego spędzania czasu wolnego poprzez propozycję różnych warsztatów artystycznych, wyjść i wyjazdów
 • W r. szk. 2011/2012 realizowanie projektu edukacyjnego
 • w tym samym roku podjęcie współpracy z Sajezjańskim Ośrodekim Misyjnym

W ramach dodatkowej godziny od r. szk. 2009/2020 spotykam się z uczniami podzielonymi wg parafii zamieszkania.

 

Uczniów przygotowujących się do bierzmowania obowiązuje znajomość Małego Katechizmu dla Kandydatów do bierzmowania.

Oto link do elektronicznej jego wersji:

<https://docs.google.com/document/d/1WLd9dEKgoVm6OSucfphwXea6-VQBozjzlFWVE-nynT4/edit?pli=1> [dostęp 05 maja 2013]


Do tych wiadomości uczeń dołącza informacje na temat aktualności z życia Kościoła Parafialnego, Diecezjalnego, Lokalnego oraz wiadomości z klas 1-2-3 gimnazjum w zakresie katechizacji.

Konieczne jest napisanie listu z prośbą o udzielenie bierzmowania wraz z uzasadnieniem wyboru patrona oraz opracowanie jednego z pieciu tematów, które podaję na bieżąco w każdym roku inne nawiązując do znaków czasu i zapotrzebowań środowiska.

 

Tematyka spotkań poświęconych formacji katolickiej i przygotowaniu do bierzmowania obejmuje:

 

 • przekazanie uczniom wskazówek dotyczących napisania listu do Ks. Biskupa z prośbą o udzielenie sakramentu bierzmowania; należy w nim przedstawić w jaki sposób przygotowywało się do sakramentu dojrzałości chrześcijańskie (szkolna katecheza, dodatkowe spotkania w szkole i parafii, uczestnictwo w nabożeństwach niedzielnych i świątecznych, prywatna lektura Pisma Świętego, udział w rekolekcjach, modlitwa, rozmowy z rodzicami i chrzestnymi, podejmowanie konkretnych dzieł miłości bliźniego, poszukiwanie wśród świętych i błogosławionych Kościoła Katolickiego patrona, którego imię pragnie się przyjąć w sakramencie bierzmowania...); w liście przedstawia się historię życia świętego, którego imię się wybiera oraz podaje dlaczego ta postać jest szczególnie bliska przygotowującemu się do bierzmowania, w jaki sposób życie patrona może wspomagać rozwój wiary młodego człowieka dzisiaj;

 

 • omówienie liturgii bierzmowania, wyjaśnienie jak przebiega i jak należy się zachować, dokonanie analizy słów wypowiadanych przez udzielającego bierzmowania i przyjmującego sakrament;

 

 • wyjaśnienie roli  świadka bierzmowania oraz kto może zostać świadkiem

 

 • powtórzenie wiadomości katechizmowych ( prawdy wiary, Dekalog, przykazania kościelne i miłości, modlitwy chrześcijanina, święta Kościoła Katolickiego, sakramenty święte i ich znaczenie dla człowieka, grzechy główne, wartość sakramentu spowiedzi świętej i rola nadawanej pokuty, szczególne zwrócenie uwagi na Eucharystię, która jest centrum życia chrześcijańskiego);

 

 • odpowiedzi na tzw. trudne pytania młodzieży;

 

 • wspólna modlitwa;

 

 • omówienie roli Ducha Świętego z życiu Kościoła i poszczególnego człowieka, dary i owoce Ducha Świętego, modlitwy do Ducha Świętego;

 

 • aktywizowanie uczniów poprzez włączanie ich w nabożeństwa roku liturgicznego w parafii
 • włączenie się w Marsz dla Jezusa w Niedzielę Palmową.