http://www.ewanet.witryna.info/

Wszystkim zainteresowanym tematyką religii, katechezy, Kościoła i wiary polecam, mój blog, założony dla bliższego kontaktu z uczniami, wzajemnej wymiany myśli, ale i dla czegoś poważniejszego jak wiadomości z diecezji, Pismo Święte w internecie, słuzba innym, zycie chrześcijanina, modlitwa...

 

Jako ciekawostkę dodam, że patronem internetu jest św. Izydor. Niech jego wstawiennictwo sprawi, że korzystając z dobrodziejstw cywilizacji nie zapomnimy o zwykłym ludzkim kontakcie poprzez rozmowę prosto w oczy, zwłaszcza z najbliższymi:)

 

Działania katechetyczne, dydaktyczne, pedagogiczne, wychowawcze I sem. 2010/2011

1. Poszerzanie wiedzy:

 • udział w konferencjach dla katechetów:

 • uczestnictow w warsztatach Elementy grafiki komputerowej w pracy katechety

2. Podejmowanie dodatkowych zadań w celu rozwijania zainteresowań i twórczej działalności uczniów:

 • przygotowanie i przeprowadzenie konkursów:

 plastycznego – Mój Kościół

 biblijnego: Ewangelia św. Mateusza

 plastycznego: Szopka Betlejemska

 zaproszenie uczniów do udziału w konkursach diecezjalnych: Ewangelie synoptyczne i Wiedza związana z sakramentem bierzmowania. Uczniowie zgodnie z regulaminami mogą zgłaszać się do stycznia 2011. Konkursy odbędą się w II sem.br.szk.;

 • przygotowanie czuwnia modlitwnego z prezentacją multimedialną poświęconego św. St. Kostce, który został zaprezentowany przez uczniów naszej szkoły w parafii

 • zorganizowanie delegacji uczniów, która uczestniczyła w pielgrzymce do Częstochowy

 • przygotowanie programu artystycznego poświęconego Janowi Pawłowi II,

 • prowadzenie modlitwy różańcowej wzbogaconej prezentacją multimedialną

 • przygotowanie programu muzyczno-poetyckiego poświęconego przeżywaniu adwentu i zaprezentowanie go w parafii

 • zaangażowanie uczniów w przygotowanie programu poświęconego Świętom Bożego Narodzenia

 • opieka na gazetkami szkolnymi na korytarzu i w sali;

 • zaangażowanie uczniów w wykonywanie pamiątek dla partnerów Comeniusa.

3. Zastosowanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy:

 • komputerowe tworzenie dokumentów;

 • prezentacja filmów dydaktycznych:

 • opublikowanie swoich materiałów:

 • współpraca z informatykiem, poprzez systematyczne podawanie materiałów do opublikowania na stronie szkoły, które ukazują zaangażowanie uczniów w katechizację;

 • prowadzeniewłasnej strony internetowej: www.ewanet.witryna.info;

 • kontynuowanie prowadzenia bloga katechetki

4. Dzialalność na rzecz wymiany doświadczeń pedagogicznych:

 • przygotowanie i przeprowadzenie lekcji otwartej, na której gościli: Dyrektor Szkoły i Ksiądz Proboszcz

5. Przygotowanie uczniów kl. III do przyjęcia sakramentu bierzmowania:

 • opracowanie zagadnień poruszanych w ramach dodatkowej godziny katechezy sakramentalnej, listów do Księdza Biskupa, tematów wypracowań.

6. Realizacja współpracy z rodzicami:

 • zaproszenie rodziców uczniów kl. III na katechezę otwartą, która odbędzie się oddzielnie dla każdej z klas, poruszać będzie zagadnienie odpowiedzialnego przygotowania się do bierzmowania i dojrzałej postawy po jego przyjęciu.

7. Wzbogacenie tradycji szkoły:

 • opieka na Szkolnym Kołem Żywego Różańca, które modli sie w czasie prywatnym;

 • kontynuowanie tradycji modlitwy codziennej w czasie dużej przerwy, która skupia chętnych uczniów.

8.Współpraca z parafią:

 • niedzielne spotkania z Księdzem Proboszczem i chętnymi uczniami.

 

 

II sem. 2010/2011

1. Poszerzanie wiedzy – formacja merytoryczna i duchowa:

 • udział w konferencjach dla katechetów:

 • uczestnictwo w warsztatach

 • udział w pielgrzymce dla katechetów

 • udział w szkoleniu Jak zorganizować projekt gimnazjalny w szkole?

2. Podejmowanie dodatkowych zadań w celu rozwijania zainteresowań i twórczej działalności uczniów:

 • przygotowanie i przeprowadzenie konkursów:

biblijnych:

a) etap szkolny Archidiecezjalnego Konkursu

b) Szkolny Konkurs "Księga Wyjścia";

 plastycznego: Ku czci pamięci Jana Pawła II z okazju Jego beatyfikacji

 przygotowanie do występu uczennic w ramach konkursu recytatorskiego poświęconego twórczości Karola Wojtyły

 • przygotowanie ofery edukacyjnej dla uczniów wg najnowszych wskazań MEN: projekt

 • prowadzenie Drogi Krzyżowej dla młodzieży w parafii

 • udział z delegacją młodzieży w Marszu Młodych dla Jezusa w Niedzielę Palmową

 • przygotowanie programu artystycznego poświęconego patronowi naszej szkoły

 • zorganizowanie wyjścia na warsztaty uczniowskie

 • opieka na gazetkami szkolnymi na korytarzu i w sali

 • wykonanie pamiątek wycinanek łowickich dla gości – partnerów Comeniusa;

3. Zastosowanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy:

 • komputerowe tworzenie dokumentów;

 • prezentacja filmów dydaktycznych:

 • opublikowanie swoich materiałów:

 • współpraca z informatykami

 • prowadzeniewłasnej strony internetowej: www.ewanet.witryna.info,

 • kontynuowanie prowadzenia bloga katechetki

4. Dzialalność na rzecz wymiany doświadczeń pedagogicznych:

 • przygotowanie i przeprowadzenie katechez otwartych, na które zostali zaproszeni rodzice uczniów klas trzecich przygotowujący sie do sakramentu bierzmowani

 • prelekcja z prezentacją mutlimedialną na temat wartości życia w trzeźwości, włączenia się w dzieło Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, podjęcia abstynencji na czas Wielkiego Postu – w Środę Popielcową oraz w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu 2011 w parafii

5. Przygotowanie uczniów kl. III do przyjęcia sakramentu bierzmowania:

 • przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z każdym uczniem indywidualnie przed wydaniem piesmnej opinii do parafii w związku z przystępowaniem przez ucznia do bierzmowania;

 • bliższe przygotowanie uczniów do bierzmowania na terenie parafii sąsiedniej

6. Realizacja współpracy z rodzicami:

 • zaproszenie rodziców uczniów kl. III na katechezę otwartą, która odbędzie się oddzielnie dla każdej z klas, poruszać będzie zagadnienie odpowiedzialnego przygotowania się do bierzmowania i dojrzałej postawy po jego przyjęciu.

7. Wzbogacenie tradycji szkoły:

 • opieka na Szkolnym Kołem Żywego Różańca, które modli sie w czasie prywatnym;

 • zorganizowanie pielgrzymki dziękczynnej uczniów klas 3 – na zakończenie nauki w gimnazjum, po przyjeciu sakramentu bierzmowania

8.Współpraca z parafią

 • niedzielne spotkania z Księdzem Proboszczem i chętnymi uczniami.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt z właścicielem.

Wpisz treść wiadomości.
Wpisz swój adres email.Przepisz kod z obrazka.