http://www.ewanet.witryna.info/

Działania katechetyczne w I sem. 2011/2012

Poszerzanie wiedzy:

 • udział w konferencjach dla katechetów:

 • uczestnictwo w warsztatach:

Podejmowanie dodatkowych zadań w celu rozwijania zainteresowań i twórczej działalności uczniów:

 • przygotowanie i przeprowadzenie konkursów:

 religijno - plastycznego – Jaka to przypowieść?

 biblijnego: Ewangelia św.Jana

 zaproszenie uczniów do udziału w konkursach diecezjalnych

 • przygotowanie programu artystycznego poświęconego Janowi Pawłowi II, który został zaprezentowany w parafii

 • prowadzenie modlitwy różańcowej wzbogaconej prezentacją multimedialną, trzy razy w każdym tygodniu w parafii

 • zaangażowanie uczniów w przygotowanie programu poświęconego Świętom Bożego Narodzenia przedstawienie programu w ramach uroczystego świętowania Wigilii Gminy

 • opieka na gazetkami szkolnymi na korytarzu i w sali ;

 • zaangażowanie uczniów w realizacje projektów edukacyjnych:

 • prowadzenie koła pod nazwą: Pomysłowi... o religii i nie tylko, które działa nie tylko na terenie szkoły, ale również w parafii

Zastosowanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy:

 • wykorzystywanie internetu jako przestrzeni, dzięki której i poprzez którą uczniowie mogą wykonywać zadania dodatkowe;

 • komputerowe tworzenie dokumentów;

 • prezentacja filmów dydaktycznych:

 

 • opublikowanie swoich materiałów:

 • współpraca z informatykiem

 • prowadzeniewłasnej strony internetowej: www.ewanet.witryna.info,

 • kontynuowanie prowadzenia bloga katechetki

Przygotowanie uczniów kl. III do przyjęcia sakramentu bierzmowania:

 • opracowanie zagadnień poruszanych w ramach dodatkowej godziny katechezy sakramentalnej, listów do Księdza Biskupa, tematów wypracowań.

 

Realizacja współpracy z rodzicami:

 • zaproszenie rodziców uczniów kl. III na katechezę otwartą, która odbędzie się oddzielnie dla każdej z klas, poruszać będzie zagadnienie odpowiedzialnego przygotowania się do bierzmowania i dojrzałej postawy po jego przyjęciu w II sem. 2011/2012.

 

Wzbogacenie tradycji szkoły:

 • nawiązanie współpracy z Salezjańskim Ośrodkiem Misyjnym

 • kontynuowanie tradycji modlitwy codziennej w czasie dużej przerwy, która skupia chętnych uczniów.

Współpraca z parafią

 • niedzielne spotkania z Księdzem Proboszczem i chętnymi uczniami.

   

  Działania katechetyczne w II sem. 2012/2012

  1. Poszerzanie wiedzy:

  • udział w konferencjach dla katechetów:

  • konsultacje grupowe:

  • Troska o formację duchową poprzez wspólne z katechetami pielgrzymowanie do Piekar Śląskich.

  2. Podejmowanie dodatkowych zadań w celu rozwijania zainteresowań i twórczej działalności uczniów:

  • przygotowanie i uczestnictwo w:

   Etapie Diecezjalnym Konkursu Biblijnego

  • przeprowadzenie konkursu biblijnego: "Mali bibliści" z przypowieści Jezusa Chrystusa;

  • prowadzenie nabożeństw Drogi Krzyżowej w okresie Wielkiego Postu w parafii

  • zaangażowanie uczniów do udziału w Marszu Młodych dla Jezusa w Niedzielę Palmową;

  • zaangażowanie uczniów w obchody Uroczystości Bożego Ciała

  • zaangażowanie uczniów w obchody 25-lecia wizyty Jana Pawła II

  • opieka na gazetkami szkolnymi na korytarzu i w sali

  • zaangażowanie uczniów w realizację projektów edukacyjnych:

  • prowadzenie koła pod nazwą: Pomysłowi... o religii i nie tylko;

   

  3. Zastosowanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy:wykorzystywanie internetu jako przestrzeni, dzięki której i poprzez którą uczniowie mogą wykonywać zadania dodatkowe oraz kontaktować się z katechetką, np. przy realizacji projektów edukacyjnych;

  komputerowe tworzenie dokumentów;

  prezentacja filmów dydaktycznych:

  • opublikowanie swoich materiałów:

   

  4. Przygotowanie uczniów kl. III do przyjęcia sakramentu bierzmowania:

  • realizowanie dodatkowych zagadnień wynikających z zainteresowania uczniów w ramach godzin kartowych;

  • współpraca z parafiami, do których należą uczniowie naszej szkoły – wymiana informacji związanych z przygotowaniem do bierzmowania.

   

  5. Realizacja współpracy z rodzicami:

  • przeprowadzenie lekcji otwartej dla rodziców uczniów klas trzecich, poświęconej dojrzałemu przygotowaniu sie do podjęcia Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.

   

  6. Wzbogacenie tradycji szkoły:

  • współpraca z Salezjańskim Ośrodkiem Misyjnym

  • kontynuowanie tradycji modlitwy codziennej w czasie dużej przerwy, która skupia chętnych uczniów;

  • zorganizowanie tradycyjnej pielgrzymki

  7. Współpraca z parafią

  • niedzielne spotkania z Księdzem Proboszczem i chętnymi uczniami.

   

  8. Pełniłam funkcję protokolarza posiedzeń rad pedagogicznych.

   

  9. Materiał wymagany programem nauczania zrealizowałam. Uczniowie kończący naukę otrzymują odrębne świadectwo z nauki religii oraz opinie dotyczącą ich przygotowania do bierzmowania wydawaną księżom proboszczom ich rodzinnych parafii.

   

  10. Przeprowadzialam katechezę hospitowaną przez wizytatora katechetycznego , po której Władze Katechetyczne wystawiły ocenę mojej pracy pod kątem wymagań Kościoła.

   

  11. Otrzymałam wyróżnienie i bardzo znaczącą dla mnie nagrodę ze strony Dyrektora szkoły jakim był wyjazd do Hiszpanii w ramach Programu Comenius.