http://www.ewanet.witryna.info/

2009/2012

W październiku 2009r. zaistniało w naszym gimnazjum Szkolne Koło Żywego Różańca. Na początek jedna róża czyli 20 uczniów podjęło dzieło codziennej modlitwy dziesiątką różańca. 
O wsparcie duchowe, pamięć modlitewną proszą nie tylko uczniowie, ale również nauczyciele. To wspaniały przykład żywej wiary.

 

Jednocześnie chętni uczniowie – spotykali się codziennie w czasie dużej przerwy w godz. 11.30-11.50 w sali i wspólnie odmawiali dziesiątkę różańca oraz modlitwę „Pod twoją obronę”. Ilość uczniów na modlitwie podczas przerw zmieniała się. Czasem było 30 osób, czasem zaledwie 10 osób. Jednak modlitwa ta miała charakter ciągły i nawet w czasie nieobecności katechetki, podyktowanej jej chorobą, uczniowie spotykali się i modlili.

 

Na tablicy wiszącej na szkolnym korytarzu umieszczone zostały intencje podawane przez uczniów oraz zaproszenie do modlitwy i do podawania kolejnych spraw, które uczniowie pragną „obmodlić”.

 

Spotkania w czasie dużych przerw trwały przez od października 2009 r. do końca danego roku szkolnego. Uczniowie zapraszali do niego również gości, którzy byli na katechezie – kleryków prowadzących zajęcia oraz prelegenta – ojca dominikanina ukazującego młodzieży zagrożenia płynące z przynależności do sekt.

 

 

 

2010/2011

 

Z radością dzielę się informacją, że w nowym roku szkolnym 2010/2011 szkolny różaniec w czasie dużej przerwy jest nadal żywy i trwa w naszym gimnazjum. Chętni uczniowie skupiają się na modlitwie.

 

Dziękujemy wszystkim, którzy trwali na tej modlitwie. To czas, który ubogaca modlących się, objętych intencjami, proszących o modlitwę...

 

 

2011/2012

 

Różaniec w czasie dużej przerwy przetrwał próbę czasu. Istniejemy już trzeci rok szkolny. Mamy 2011/2012, a my ciągle modlimy się. Zapraszamy każdego potrzebującego i chcącego pomóc innym, sobie i światu. Modlić się to pytać o drogę do nieba... ktos kiedyś tak powiedzial, a my się pod tymi słowami podpisujemy. Uczniowie z klas 1-2-3. i katechetka :)

 

W bieżącym roku szkolnym gościliśmy 07 marca 2012 roku na katechezie ks. wizytatora katechetycznego, który włączył się w nasz różaniec w czasie dużej przerwy. Składmy Księdzu serdeczne Bóg zapłać!

2012/2013

Różańcowa modlitwa trwa!

Nadal spotykamy się na modlitwie pośrodku szkolnego zgiełku, w którym znajdujemy czas

na spotkanie z Maryją w tajemnicach różańca świętego,

na stanięcie przez Bogiem.

W bieżącym roku szkolnym zaistniała grupa liderów, którzy prowadzą modlitwę zwłaszcza wtedy, kiedy z różnych przyczyn nie możew nich uczestniczyc katechetka.

To niezwykłe świadectwo wiary.

AVE MARIA GRATIA PLENA..

 

 

2013/2014

Jesteśmy czujni na modlitewnym posterunku!

Spotykamy nadal na dużej przerwie w sali katechetyczno-plastycznej

i modlimy dziesiątka różańca.

Mamy liderów różańca, którzy nie lękają się być apostołami Chrysusa.

Alleluja!